Gizlilik İlkeleri & Privacy Policy

Gizlilik:
Sipariş sırasında toplanan bütün bilgilerin kullanım hakkı Elit Ajans'a aittir. Sitede toplanılan bilgiler, burada açıklanan yolların dışında izinsiz olarak herhangi bir şekilde üçüncü taraflara satılmaz, kiralanmaz veya verilemez.

Toplanılan Bilgiler:
Elit Ajans, kişileri bireysel olarak tanımlayıcı çeşitli bilgileri kullanıcılarından toplayabilir. Ürün ve servis siparişinde kullanılan tüm formlar ile kullanıcılardan bilgi girmeleri istenilen site kapsamındaki diğer tüm form ve uygulamalar bu tanım kapsamındadır.

Elit Ajans, kullanıcılarından Web Sitesini nasıl kullandıklarına dair istatistik bilgiler toplayabilir; bunlara örnek olarak kullanıcıların sitenin hangi sayfalarına daha çok ilgi gösterdikleri, hangi servislerin daha çok dikkat çektiği ve buna benzer diğer bilgiler.

Yine aynı şekilde Kullanıcıların siteyi nasıl kullandıklarını gözlemlemek için cookie (çerez) kullanılabilir. Cookie (çerez), Web sunucuları tarafından kullanıcıların pc lerine yerleştirilen ve kullanıcının siteyi tekrar ziyaret etmesi halinde kullanıcıyı tanımlamak için kullanılan yazılımlardır. Kullanıcılardan toplanan tüm bilgiler bireysel nitelikte olmamakla beraber, bireysel bilgilerle alakalı bir takım başka bilgiler olabilir.

Toplanılan Bilgilerin Paylaşılması ve Açıklanması:
Elit Ajans, kullanıcılarından topladığı bilgileri yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda diğer departmanlarıyla paylaşabilir. Buna örnek olarak, Elit Ajans yazılım departmanı tarafından yönlendirilen müşteri için veritabanını Elit Ajans Hosting departmanınca web sunucusunda bulundurulması ve buna benzerleri.

Arşivlenen Bilgilerin Korunması:
Sitemizde bilgi kaybını, bilginin izin verilmeyen kullanımını ve izinsiz değiştirilmesini engellemek için birçok güvenlik önlemleri bulunmaktadır.

Güncelleme:
Bu sitede yer alan GİZLİLİK TAAHHÜDÜ VE GÜVENLİK POLİTİKASI Elit Ajans tarafından gerekli görüldüğü hallerde değiştirilebilir.